Tunceli’nin Ekonomik Yapısı

Doğu Anadolu’nun  doğal güzellikleri, bitki örtüsü ve hayvan varlığı açısından en zengin illerinden, Tunceli’de toprak, yeraltı kaynakları ve beşeri sermaye açısından zengin olmaması, ulaşım altyapısındaki yetersizlikler, bölgede geçmişte hüküm süren çatışmalar nedeniyle oluşan kötü imaj  Tunceli’nin ekonomik gelişimini kısıtlamıştır.

Türkiye’nin yoksul illerinden birisi olan Tunceli’nin yoksulluğunun tarihsel, coğrafi, fiziksel, kültürel, siyasi çeşitli belirleyicileri vardır. Tunceli’nin geçmişine damgasını vurmuş olan dinamikler, ilde girişimcilik için elverişli bir ortamın oluşumunu desteklememektedir. kişi başına gelirin Türkiye ortalamasının %60’ı civarında olduğu, 26 bölge arasında Türkiye’nin en yoksul beşinci bölgesidir. Tunceli de bu bölgenin Bingöl’le beraber en yoksul iki ilinden birisidir

Tunceli ekonomi modelinin en belirleyici özelliklerinden birisi Tunceli’den kayda değer ölçüde ihracat yapılmamasıdır. Pazarlanabilir sanayi ve tarımsal üretimin düşüklüğünden kaynaklanan bu durumun önümüzdeki dönemde de büyük ölçüde değişmeden kalacağı düşünülmektedir. Gerek ulaştırma imkanlarının yetersizliği, gerekse Tunceli’de çevre dostu olmayan bir sanayileşmenin tercih edilmemesi nedeniyle Tunceli’nin döviz gelirinin ürün satışından değil, hizmet sunumundan geleceği düşünülmektedir