TUNCELİ ve TURİZM

Tunceli ilinde başta akarsular, şelaleler ve gözeler olmak üzere, kuzeydeki dağların zirvelerindeki çok sayıda küçük krater gölleri ve Keban Baraj Gölünden oluşan su kaynakları, çevresindeki doğal verilerle birlikte turizm ve eğlen-dinlen açısından çok zengin potansiyele sahip bir ildir.

Munzur ve Pülümür çaylarının geçtiği vadiler turizm açısından önemli cazibe merkezleridir. Her iki vadide her çeşit yabani av hayvanları bulunmaktadır. Ayrıca, Munzur çayı üzerinde dünyaca meşhur alabalık türlerinin mevcut olması, ayrı bir zenginlik katmaktadır. Ovacık İlçesi’nde yer alan Munzur dağlarının yılın altı ayı kar ile kaplı olması ve arazi yapısının elverişli olması, kayak turizmi potansiyelini; ortalama yüksekliği 3000 metreye varan Munzur, Mercan ve Karasu-Aras dağları gibi yüksek rakımlı dağların bulunması ise dağ turizmi potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu doğal özellikleri sebebiyle, Tunceli ilimiz kayak turizmi, dağcılık ve yayla turizmi, su sporları turizmi ve termal turizmi açısından eşsiz bir kaynaktır.
Kültürel yönden Urartu, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlılardan kalma çeşitli tarihi kalıntılara ve kendine özgü zengin bir folklora sahiptir.