Tunceli Tarihi Yapıları

Pertek Kalesi: Pertek’te kayalık bir tepe üzerindedir. Selçuklular yapmış, Osmanlılar tamir etmiştir. Halid bin Velid hazretleri tarafından fethedilen kale, Hicrî 19 yılında tamir edilmiş, kapısının üstündeki Karakuş heykeli kaldırılarak yerine Arabî bir kitabe konulmuştur. Kale, Selçuklulardan sonra Osmanlılar tarafından tamir ettirilmiştir. Güney cephesinde yontma taşlar arasına kırmızı sert tuğlalar konmuş, aralarına mavi çiniler yerleştirilmiştir. Kale içinde sarnıç ve bina harabeleri vardır. Kale güneyinde Murat Nehri kenarında yüksek kayalar üzerinde Pertek Beylerine ait binalar vardır. Çocikli adı verilen çinili adalar Mengüç Beylerine aittir. Sağman Kalesi: Pertek’in 15 km uzağındadır. 1555’te sancak beyi Salih Bey yaptırmıştır.
Mazgirt Kalesi: Selçuklulardan kalmadır. Kaleye bir mağaradan girilir. Mağara önünde 40 merdiven vardır. Surların bir kısmı yıkılmıştır. İçinde bir yel değirmeni bulunur ve bu değirmen tahrip olmuştur.

Bağın Kalesi: Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Faraç köyündedir. Asurlulardan kalmadır. Çivi yazılı sütun vardır.

Tarihi köprüler içinde Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçelerinde Selçuklu ve Osmanlılardan kalma köprü kalıntıları vardır.

Pertek-Til (Korluca) Köyü Hanı: Sultan Murad Han tarafından Bağdat Seferi sırasında yapılmıştır. Mazgirt-Ürik köyüne vakfedilmiştir. İbrahim Paşa Sarayı: Pertek’tedir. Derviş hücreleri: Çemişgezek’tedir. Sarp kayalara oyulmuştur.