Tunceli Tarihi Kaleleri

Tunceli Kaleleri
Tunceli çok eski dönemlere kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Bir çok medeniyetin yaşadığı şehir ve çevresinde yer alan kaleleri sizin için derledik:
Amber Kalesi:
Tunceli merkez ilçesi amber köyünde olan kale çevresinde sulama kanlarlı ve minaresi ile tarihi bir kalıntıdır. Kalede taştan oyma havuzlar mevcuttur.
Bağın Kalesi:
Mazgirt ilçesi Dedebağ köyünde yer alan tarihi kalenin surları yıkılmış ve sadece kalıntıları mevcuttur. Kale peri suyuna bakan bir tepeye kurulmuştur.
Çemişgezek Kalesi:
Tunceli Çemişgezek ilçesinde moloz ve kesme taştan yapılmış kalenin bir parçası günümüze kadar kalmıştır. Taha çarı etrafında olan kale kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Derun-İ Hisar (Sağman) Kalesi
Sağman köyünde inşa edilmiş kale Artukoğulları tarafından yapıldığı evliya çelebi seyahatnamesinde geçmektedir. Kalenin büyük bölümü yıkılmış olsa da batı ve güney surları günümüze kadar kalmıştır.


Kale Köyü Kalesi
Mazgirt ilçesi kale köyünde bulunan kale taş oymacılığı ile yapılmış, ve kapısının üzerinde çivi yazısı ile yazıtlar mevcuttur. Kalenin içinde sarnıç ve dehlizler mevcuttur.

Mazgirt Kalesi
Mazgirt ilçesine hakim bir tepeye kurulmuş kalenin büyük bir bölümü yıkılmış olup surları hala sağlamdır. Kaleye mağara yolu ile ulaşılmakta mağaraya da merdiven ile çıkılmaktadır.
Pertek Kalesi
Pertek ilçesinin güneyinde murat çayının kenarındaki bir tepe üzerine inşa edilmiş olan Pertek Kalesi, Keban barajı gölünün ortasında bir adada yer almaktadır. Kalede çini örnekleri mevcuttur.