Tunceli Pertek Kalesi

İlçenin güneyinde, Murat Irmağı’nın kaysındaki bir tepenin üzerinde inşa edilen Tunceli Pertek Kale’si, bu bölgenin Keban Baraj Gölü sular altınd akalması nedeniyle bu gün bir ada üzerinde yer almaktadır. Osmanlılar zamanında onarım gören kalenin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İç içe iki surdan oluşan kalede, surlar arasında yapıkalıntılarıbulunmaktadır. Kalenin güney cephesindeki yontma taşlarınarasına kondurulmuşkırmızı sert tuğlalar ve serptirilmiş mavi çiniler vardır. Kalenin içinde bir sarnıç ve yapıkalıntıları mevcuttur. Kalenin bulunduğu yer aynı zamanda eski Tunceli Pertek kentinin olduğu yerdir. Kalenin Halid Bin Velid tarafından onarıldı; daha önce kalede bulunan Karakuş(Moğolcada PORTOK)heykeli kaldırılarak Arapça yazılmış bir kitabe konulduğu belirtilmektedir.