Tunceli ilinin Coğrafi Güzellikleri

Tunceli Doğu Anadolu bölgesinde dağlar ve baraj göler ile çevrili Türkiye’nin en az nüfus ve en fazla göç veren şehridir.
Tunceli coğrafi özellikler bakımında zengin bir bitki örtüsüne ve su kaynaklarına bağlı bio-çeşitlilik doğal peyzaj yapısı ortaya çıkmaktadır.
Orman Kuşağı içerisinde kalan Tunceli ili %28 ini kaplayan bodur meşe ağaçlarından oluşan sık ormanlar oluşturmaktadır. İl çevresini saran tek tek dağların ve bu dağların sırlarının meşe ormanlarının çokluğunda etkisi büyüktür.

Bu orman yoğunluğu ve bio-çeşitlilikten kaynaklı olarak yaban hayat bakımından oldukça zengin olan Tunceli Munzur vadisi ve çevresi yaban hayvanları için çok elverişli ortamlar sunmaktadır. Özellikle bu bölgede görün Çengel Boynuzlu yaban keçisi ve Bezuvar Dağ keçisi sık görülen hayvanlardır. Bunlar dışında nadir görülen Ur Kekliği bu yöreye ait av kuşlarının başında gelir. Av hayvanları dışında yöreye özgü alabalık türleri de bölgeyi cazip kılmaktadır. Munzur Çayı ve mercan deresinde yayılmış olan kırmızı benekli alabalık bölgede sıkça rastlanmaktadır.

Tunceli İli 1968’den beridir kalkınma öncelikli iller arasında yer alsa da 2010 yılından sonra terörün azalmasıyla kendini geliştirmeye başlamış kültürel ve turizm açısından kabuğundan dışarı çıkmaya başlamıştır.