Tunceli El Sanatları

Tunceli’de geleneksel el sanatları arasında en yaygın olanlar halı, kilim, cicim ve palaz dokumacılığı, dericilik ve çanak-çömlek yapımıdır. Günümüzde halı ve kilim dokumacılığı ilçe merkezlerinde; çanak-çömlek yapımı ise daha çok köylerde yaygındır. Kültürel miraslarını içerinde barındıran Tunceli ilinin günümüzde devam ettirdiği üç tane el sanatı mevcuttur.

1-Dokumacılık

2-Çanak-Çömlekçilik

3-Dericilik’ dir.

4- Ağaç Oyma – Ahşap İşçiliği

DOKUMACILIK ;

dokuma

Tunceli El Sanatları İlde temel ekonomik faaliyetin hayvancılık olması, geleneksel el sanatları arasında dokumacılığın ön plana çıkmasını sağlamıştır. Yörede yünden yapılan halı, kilim, çanta, heybe, çorap ve keçi kılından çuval, palaz, harar, örken gibi el dokumaları yapılmaktadır. Pamuk ipliğinden çizgili olarak dokunan ve çoğunlukla kadın şalvarların da kullanılan manusa (arap dudağı), günümüzde yaygın değildir. Yöreye özgü el sanatları arasında önemli bir yeri olan cicim dokumacılığı köyler de halen sürdürülmektedir.

ÇANAK-ÇÖMLEKÇİLİK ;

çömlek

Tunceli‘nin Çemişgezek ilçesinin Karahisar Köyündeki yaygın çanak-çömlek yapımcılığı, günümüzde kaybolmaya başlamıştır. Kadınlar kırmızı killi topraktan başta güveç, kazan kapağı, ibrik, ayran leğeni, yayık ve pekmez küpü gibi kaplar yapmaktadırlar.Bu yapıların köylüler tarafından kullanım malzemesi amacı ile üretilmesi de bu sanatın artık öldüğünü göstermektedir.

DERİCİLİK ;

dericilik

Tunceli’ de El Sanatları  günümüzde örnekleri çok az görülmekle birlikte, koyun derisinden namazlık, keçi derisinden tuluk (Sütün yağını çıkarmak için kullanılır), dağarcık, öküz ve inek derisinden de çarık, atların palan kayışları, eğerleri, üzengileri ve dizginleri yapılır.

Turizmin farklı bir bakış açısına sahip olan Tunceli ili karanlıkta kalmış olan ve unutulmaya yüz tutmuş eserlerini ayakta tutmaya çalışıyor.

Ağaç Oyma-Ahşap İşçiliği Ağaç oyma ve ahşap işçiliği de Tunceli el sanatlarının önemli parçalarından biridir. Özellikle saz ve bağlama yapımı bunların başında gelir.