Tarımsal Turizm Nedir ?

Türkiye’de alternatif bir turizm tipi olarak görülen tarımsal turizm 2000 li yıllardan sonra köy ve kasabaların kalkınma desteği olarak görülmüştür. Kırsal Turizm yada Tarımsal Turizm gelen konukları çiftlikler ve/veya diğer tarımsal alanlarda ağırlayarak turizm hizmeti veren bir ticari işletme olarak tanımlanabilen, tarımsal turizm işletmelerinin verdiği hizmetler genel olarak denir. Bu amaçla Tarımsal turizmi kapsayan maddeler

  • Açıkhava tatilleri (balıkçılık, avcılık, vahşi yaşamı inceleme,- ata binme),
  • Eğitimsel deneyimler (konserve fabrikalarına yapılan turlar,aşçılık kursları ya da şarap tatma),
  • Eğlence (hasat festivalleri ya da folklor),
  • Ağırlama hizmetleri (çiftlikte kalma, tur rehberliği, teçhizatçı hizmetleri),
  • Çiftlikte doğrudan satışlar (kendin topla faaliyetleri, yol- kenarı sergileri)’dan oluşmaktadır.

Tüm bu bilgilerin ışığında ve yukarıdaki açıklamalardan hareketle tarımsal turizmi Yrd. Doç. Dr H. Kutay AYTUĞ  şu şekilde tanımlamıştır. “Tarımsal turizm, kırsal kesimde yer alan tarım alanlarını ziyaret ederek, günlük tarım faaliyetlerine aktif olarak katılmak, üretilen ürünleri eve götürmek üzere satın almak, yörenin kültürel zenginliklerine ve el sanatlarına öğrenmek amacıyla katılmak ve ürünleri satın almak için geçici konaklamalarından doğan ilişkiler bütünüdür.”