Tarihi Eserler ve Turistik Yerler

Tunceli tabii ve tarihi güzelliklerin kucaklaştığı şirin bir ilimizdir. Kış sporları, her mevsim avlanmaya müsait hayvanları, vadilerinde soğuk ve berrak suları ve çağlayanları ile Doğu Anadolu’nun İsviçre’sidir. Bu sayısız imkânlara rağmen turizm alt yapı tesisleri yoktur. Organizasyon noksanlığı ve ulaşım zorluğu yüzünden turizm hiç gelişmemiştir.

Başlıca tarihi eserleri:
Yalmaniye Camii: Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunur. Timur Han zamanında Taceddin Yalman tarafından yaptırılmıştır. Yapım tarihi kesin belli değildir. Sonradan yapılan tamirler ve ekler belirgin bir şekildedir. Sadece caminin ana giriş kapısı ilk yapısını koruyabilmiştir. Selçuklu ile Osmanlı mimarisi arasında geçiş dönemi eseridir. Penceresi üzerinde bulunan, halk tarafından kıymetli-taş adı verilen oyma taş paha biçilmeyen tarihi bir eserdir.
Eski Camii: Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Selçuklular zamanında yapılmıştır. Taş işçiliği çok güzeldir.
Çelebi Ali Camii: Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunur. 1570 senesinde yaptırılmıştır. Kesme ve moloz taştandır. Caminin batı duvarında eyvanlı çeşme, onun yanında da minare vardır. Tek kubbeli bir camidir.
Elti Hatun Camii: Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 1252’de Elti Hatun adına yapılmıştır. Genelde sade bir camidir. Elektrik tesisatı çekilirken kitabesi tahrip edilmiştir. Cami çevresinde bulunan taşlardan caminin külliyesi olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Elti Hatun adına yapılmış bir de kümbet vardır.
Baysungur Camii: Tunceli’nin Pertek ilçesinde kalenin eteğinde yer alır. 1572’de Pertek Beyi Baysungur tarafından yaptırılmıştır. Taç kapı ve mihrabın taş işçiliği çok güzeldir. Yukarı Cami olarak da bilinir.
Sağman Camii: Pertek ilçesinin Sağman köyündedir. 1555’te Selçuklulardan Keyhüsrev Beyin oğlu Salih Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Tek kubbelidir.