Pertek Çelebi Ağa Camii

Çelebi Ağa Camii, bu bölgenin Keban Baraj Gölü suları altında kalmasıyla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü tarafından taşları numaralandırılmak suretiyle Pertek ilçesinin Soğukpınar Mahallesine bugün bulunduğu yere taşınmış ve burada yeniden monte edilerek kullanıma açılmıştır.

Pertek Çelebi Ağa Camii, Murat Irmağının kıyısında olan camii kitabeye göre Koca Ali oğlu Çelebi Bey tarafından 1569’ da inşa edilmiştir. Perteğin ve çevrenin en dikkate değer şaheserlerindendir. Caminin hamam, türbe, hazine dairesi ve bir medresesi vardır. Çelebi Ağa adında bir zat tarafından yaptırıldığı üzerindeki kitabeden anlaşılmıştır. Bu cami oluşan baraj nedeniyle ilçe merkezinde Sağlık Ocağı karşı tarafına taşınmıştır. Kesme ve moloz taştan yapılan cami, üç kubbeli son cemaat yeri ve tek kubbeli ana mekândan oluşmaktadır. Ana mekânın batısında yer alan beşik tonozlu mekânın duvarında eyvanlı çeşme ve minare vardır. Çeşme, minare ve son cemaat yeri duvarları, iki renkli kesme taştan yapılmıştır.

Pertek Çelebi Ağa Camii Restarasyonu

Çelebi Ağa Camii, bu bölgenin Keban Baraj Gölü suları altında kalmasıyla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restarasyon Bölümü tarafından taşları numaralandırılmak suretiyle Pertek ilçesinin Soğukpınar Mahallesine bugün bulunduğu yere taşınmış ve burada yeniden monte edilerek kullanıma açılmıştır.Yapı olarak da çok göz alıcı bir yapıya sahip olmasa da camii bu güne kadar iki defa tadilat görmüştür. Hala ayakta olan bu camii yöre halkı tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Hareme giriş veren revaklı son cemaat mahalli, üç bölümdür. Bölümler; iki müstakil ve iki yandaki duvarların içine yerleştirilen 4 sütunla ayrılmıştır. Duvara demirle bağlanmış müstakil sütunlar, yekpare taşlardan silindir biçiminde inşa edilmiştir. Kemerlerin oturduğu tek parçalı sütun başları da oldukça işlemelidir.

            Son cemaat mahallini oluşturan kısmın tavanını, kemerler üzerine konan üç küçük kubbe örter. 

Bu cami dıştan tamamen kesme taştır. Ana kubbe kasnağı köşelidir. Kubbe içten yuvarlak olmasına rağmen dıştan piramit şeklindedir. Minareye hücreden girilir. Şerefesi oldukça güzeldir ve üst kısmı küttür.

            Caminin değişik yerlerinde olduğu gibi son cemaat mahallinde de farklı bir mimarî tarz sergilenmiştir. Her camide olduğu gibi burada da haremden son cemaat mahalline iki pencere konmuştur. Ayrıca bu bölümün uçlarında dışa bakan birer pencere daha yerleştirilmiştir. Gerek dışa, gerek esas cemaat mahalline açılan pencereler, kesme taşlardan yapılmış kemerlerle oluşturulmuştur.

 Keban Baraj gölünün altında kalmasın diye vakıflar idaresince taşlar numaralanarak sökülmüş ve şimdiki yerine inşa edilmiştir.

             Cami bakımlı ve faaldir.