ÇOBAN BABA TÜRBESİ

Tunceli ili Mazgirt ilçesi merkezinin doğusunda mezarlık alanda bulunan bu türbe günümüze harap bir durumda gelmiştir. Kültürel miras olarak koruma altına alınmadığı için bu yapı günümüze kadar bir çok kalıntısını kaybederek gelmiştir.

1531

Hala ayakta olan Çoban Baba Türbesinin yapısı ve mimarisi oldukça göz kamaştıran  bir yapıdır. Türbenin yapım tarihi bilinmemekte ve Çoban Baba’nın kim olduğu  hakkında da bilgi bulunmamaktadır. Türbe moloz ve kesme taştan dikdörtgen planda yapılmış, üzerinin konik bir çatı ile örtülü olduğu günümüze gelebilen izlerden anlaşılmaktadır.

Yanında bir de çeşmesi bulunmaktadır. Türbe yapısının daha eskiye dayalı olduğu bulunan bazı kalıntılardan analiz edilmiştir. Günümüzde hala bu türbe yöre halkı tarafından sıklıkla ziyaret edilmekte fakat türbenin yapım tarihi hala bulunamadığı için kültürel miras listesinde yer almamaktadır.