Tunceli Sağlık Turizmi

Anafatma Kaplıcası Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde, il merkezine yaklaşık 7 Km. uzaklıkta bulunan kaplıcanın bulunduğu yerde bir dinlenme ve yeme-içme tesisi vardır. Tek kaynaktan çıkan suyun akım değeri 3 lt/sn, sıcaklığı 25 oC, PH değeri 6.5’tir. 2500-3000 m2’lik bir alanı kaplayan kaplıcadan sadece yöre halkı yararlanmaktadır.

Tunceli’nin Yöresel Yemekleri

Tunceli’de temel ekonomik etkinliklerin tarım ve hayvancılık olması nedeniyle yöre mutfağı, tahıl ürünleri ile hayvansal besinlere dayanır.Bağcılığın yaygın olduğu yerlerde besin ürünleri çeşitlenmektedir. “Şire”nin hem tatlı hem de katık olarak kullanımı yaygındır. Pekmez, pestil ve orcik (cevizli sucuk), şireden yapılan besin türleridir. Ayrıca döğme denilen bulgurla ‘şireli’ tarhana yapılır.

TUNCELİ VE TARİHİ GEÇMİŞİ

  Doğu Anadolu’nun batısında çok sarp ve dağlık bir bölgede bulunan Tunceli’nin târihi çok eski çağlara dayanır. Tunceli, M.Ö. 2200 yıllarında Hurrilerin, Hititlerin, Urartuların, Medlerin, Perslerin ve Makedonyalıların, Romalılar ve kısa bir süre Partların, Kapadokyalılar, Selevkoslar, Doğu Roma İmparatorluğu, Bizanslılar ve Sasanilerin, Arapların ve Bizanslılar, Celâyirliler, Tîmûrlular, Karakoyunlular ve Akkoyunluların egemenliği altında yaşamıştır. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Anadolu’da Türklerin egemenliğinin hızla yayıldığı dönemde bölge 1087 yılında kesin olarak Türklerin egemenliği altına girmiştir.

TUNCELİ ve TURİZM

Tunceli ilinde başta akarsular, şelaleler ve gözeler olmak üzere, kuzeydeki dağların zirvelerindeki çok sayıda küçük krater gölleri ve Keban Baraj Gölünden oluşan su kaynakları, çevresindeki doğal verilerle birlikte turizm ve eğlen-dinlen açısından çok zengin potansiyele sahip bir ildir.

Tunceli ilinde bazı meşhur efsaneler

Pülümür bölgesine ait efsane: Efsane çarıklı aşiretine aittir. Aşiretin reisi Şah Hüseyin Beydir. Eşyalarını benekli bir öküze yükleyerek Doğu bölgesinden Batıya doğru ailece hareket ederler. Bir gece gördüğü rüyada öküz nereye yatarsa orayı yurt tutmak ilhamını alması üzerine öküzün yattığı Pülümür’ün Ağa Şenliği bölgesini yurt edinir. Evin inşası sırasında Hızır aleyhisselâm, aksakallı bir dede şeklinde gelerek evin bir tarafına kalın bir direk diker ve ortadan kaybolur.

Mesire Yerleri

Tunceli’de Munzur Vadisi dışında Mercan Vadisi boyları ve Tunceli-Erzincan karayolu çevresi tamimiyle mesire yeridir. Başlıca mesire yerleri şunlardır: Munzur Vadisi Millî Parkı: Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisi “Millî Park” olarak ilan edilmiştir. Bu vadinin tabii güzelliği eşsiz güzelliktedir. Munzur Suyundan ise bol ve çeşitli alabalık çıkarılır. Çevresi av hayvanları ve bu gibi su kaynakları ile doludur.

Tunceli Tarihi Yapıları

Pertek Kalesi: Pertek’te kayalık bir tepe üzerindedir. Selçuklular yapmış, Osmanlılar tamir etmiştir. Halid bin Velid hazretleri tarafından fethedilen kale, Hicrî 19 yılında tamir edilmiş, kapısının üstündeki Karakuş heykeli kaldırılarak yerine Arabî bir kitabe konulmuştur. Kale, Selçuklulardan sonra Osmanlılar tarafından tamir ettirilmiştir.

Tarihi Eserler ve Turistik Yerler

Tunceli tabii ve tarihi güzelliklerin kucaklaştığı şirin bir ilimizdir. Kış sporları, her mevsim avlanmaya müsait hayvanları, vadilerinde soğuk ve berrak suları ve çağlayanları ile Doğu Anadolu’nun İsviçre’sidir. Bu sayısız imkânlara rağmen turizm alt yapı tesisleri yoktur. Organizasyon noksanlığı ve ulaşım zorluğu yüzünden turizm hiç gelişmemiştir.