Tunceli’nin Ekonomik Yapısı

Doğu Anadolu’nun  doğal güzellikleri, bitki örtüsü ve hayvan varlığı açısından en zengin illerinden, Tunceli’de toprak, yeraltı kaynakları ve beşeri sermaye açısından zengin olmaması, ulaşım altyapısındaki yetersizlikler, bölgede geçmişte hüküm süren çatışmalar nedeniyle oluşan kötü imaj  Tunceli’nin ekonomik gelişimini kısıtlamıştır.

Peri Suyu ve Vadisi

Tunceli’nin doğusunu Peri Suyu ve vadisi oluşturur. Peri Suyu güneybatı yönünde akarak Keban barajına dökülür. Peri Suyu Vadisinin Tunceli tarafında orman ve doğal güzellikler bakımından zengindir. Ayrıca Tunceli yamacı derin ve dikte değildir. Kar suyu ile beslenen ve Peri Suyu’nda  debinin en yüksek olduğu Dedebağ-Bağın Kaplıcalı yakınlarında rafting yapıla bilmektedir.