Ulukale Camii

Ulukale Camisi Tunceli’nin ibadet mekanları arasındadır.Günümüzde de tarihi değerini  koruyan  bu camii mimarisi ile de göz kamaştırıyor.1793 yılından bu zamana kadar tarihi önemini kaybetmeyerek  günümüze kadar gelmiş ve hala ayaktadır. Ulukale Camii Çemişgezek ilçesinde yer alan ve aynı isme sahip olduğu  Ulukale Köyü’nde bulunuyor. Yapımı esnasında kesme taş kullanılan caminin , tüm pencereleri  ise batıya bakan  duvarlarına yapılmıştır. Bunun sebebi ise eğimli bir alana yapılmış olmasıdır. Tek bir penceresi ise doğuya bakan kısmın  da olup yukarıya taşınmıştır. Bu caminin yapımı esnasında ise  minaresi inşa edilmemiştir.…

Tunceli El Sanatları

Tunceli’de geleneksel el sanatları arasında en yaygın olanlar halı, kilim, cicim ve palaz dokumacılığı, dericilik ve çanak-çömlek yapımıdır. Günümüzde halı ve kilim dokumacılığı ilçe merkezlerinde; çanak-çömlek yapımı ise daha çok köylerde yaygındır. Kültürel miraslarını içerinde barındıran Tunceli ilinin günümüzde devam ettirdiği üç tane el sanatı mevcuttur. 1-Dokumacılık 2-Çanak-Çömlekçilik 3-Dericilik’ dir.   DOKUMACILIK ; İlde temel ekonomik faaliyetin hayvancılık olması, geleneksel el sanatları arasında dokumacılığın ön plana çıkmasını sağlamıştır. Yörede yünden yapılan halı, kilim, çanta, heybe, çorap ve keçi kılından çuval, palaz, harar, örken gibi el…

Aziz Paulus,Şifalı Kuyusu ve kilisesi

Hıristiyanlığın yayılmasında öenmli roller üstlencek olan Aziz Paulus,1.yy varlıklı bir kentin varlıklı bir ailesinin çocuğu olarak doğdu.Hem eğitim gördü hemde baba mesleği olan dokumacılığı örendi.Genç yaşında kudüse giden ve orada hıristiyanlığı benimseyen Aziz Paulus yaşamını yeni dinin yayılmasına adadı.İncil’de hıristiyanın habercisi olarak anılan,Aziz,Romada esir düşüp öldürülünceye kadar Anadoluda ve dışında hıristiyanlığın yayılmasında büyük bir rol oynamıştır.İlçe merkezindeki bir su kuyusu etrafındaki yapı kalıntıları Aziz’in doğup büyüdüğü,ve yaşadığı yer olarak biliniyor.Çevre düzenlemesi yapılan kuyunun  suyu günümüzede sifalı olarak bilinir. Hıristiyanların yanında yöredeki müslümanlarda bu inancı paylaşıyorlar.Cumhuriyet…

Çelebi Ağa Camii

Pertek ilçesinin güney batısında , Murat Irmağının kıyısında olan cami giriş kapısının üzerinde yer alan kitabeye göre Koca Hacılı Ali oğlu Çelebi Bey tarafından 1569’da yaptırılmıştır. Kesme ve moloz taştan yapılan cami, üç kubbeli son cemaat yeri ve tek kubbeli ana mekândan oluşmaktadır. Ana mekânın batısında yer alan beşik tonozlu mekânın duvarında eyvanlı çeşme ve minare vardır. Çeşme, minare ve son cemaat yeri duvarları, iki renkli kesme taştan yapılmıştır. Çelebi Ağa Camii, bu bölgenin Keban Baraj Gölü suları altında kalmasıyla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restorasyon…