Tunceli’nin Yöresel Yemekleri

Tunceli’de temel ekonomik etkinliklerin tarım ve hayvancılık olması nedeniyle yöre mutfağı, tahıl ürünleri ile hayvansal besinlere dayanır.Bağcılığın yaygın olduğu yerlerde besin ürünleri çeşitlenmektedir. “Şire”nin hem tatlı hem de katık olarak kullanımı yaygındır. Pekmez, pestil ve orcik (cevizli sucuk), şireden yapılan besin türleridir. Ayrıca döğme denilen bulgurla ‘şireli’ tarhana yapılır.

TUNCELİ VE TARİHİ GEÇMİŞİ

  Doğu Anadolu’nun batısında çok sarp ve dağlık bir bölgede bulunan Tunceli’nin târihi çok eski çağlara dayanır. Tunceli, M.Ö. 2200 yıllarında Hurrilerin, Hititlerin, Urartuların, Medlerin, Perslerin ve Makedonyalıların, Romalılar ve kısa bir süre Partların, Kapadokyalılar, Selevkoslar, Doğu Roma İmparatorluğu, Bizanslılar ve Sasanilerin, Arapların ve Bizanslılar, Celâyirliler, Tîmûrlular, Karakoyunlular ve Akkoyunluların egemenliği altında yaşamıştır. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Anadolu’da Türklerin egemenliğinin hızla yayıldığı dönemde bölge 1087 yılında kesin olarak Türklerin egemenliği altına girmiştir.