Tunceli Tarihi Yapıları

Pertek Kalesi: Pertek’te kayalık bir tepe üzerindedir. Selçuklular yapmış, Osmanlılar tamir etmiştir. Halid bin Velid hazretleri tarafından fethedilen kale, Hicrî 19 yılında tamir edilmiş, kapısının üstündeki Karakuş heykeli kaldırılarak yerine Arabî bir kitabe konulmuştur. Kale, Selçuklulardan sonra Osmanlılar tarafından tamir ettirilmiştir.

Tarihi Eserler ve Turistik Yerler

Tunceli tabii ve tarihi güzelliklerin kucaklaştığı şirin bir ilimizdir. Kış sporları, her mevsim avlanmaya müsait hayvanları, vadilerinde soğuk ve berrak suları ve çağlayanları ile Doğu Anadolu’nun İsviçre’sidir. Bu sayısız imkânlara rağmen turizm alt yapı tesisleri yoktur. Organizasyon noksanlığı ve ulaşım zorluğu yüzünden turizm hiç gelişmemiştir.